Manuele lymfedrainage

Manuele Lymfedrainage

Manuele Lymfedrainage (afgekort als MLD) is een massagetechniek met als doel het stimuleren van de afvloed van vocht in het weefsel. De techniek wordt geadviseerd om toe te passen bij mensen waarbij te veel lymfevocht in de huid en weefsel is ontstaan. 

Lymfevocht
Het vocht in ons weefsel wordt ook wel ‘lymfe’ genoemd. Vocht speelt een belangrijke rol in onze huid en ons weefsel om zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen te brengen en afvalstoffen en eiwitten af te voeren via onze lymfevaten. De lymfevaten lopen vanaf onze huid steeds dieper het lichaam in waar het vocht terug de bloedsomloop instroomt. Soms ontstaat er een te hoog gehalte lymfevocht in de huid. Er ontstaat dan zwelling in een lichaamsdeel. Deze zwelling wordt ‘oedeem’ genoemd.  

Oedeem
Oedeem is een zwelling van een ledemaat of lichaamsdeel door een te grote aanwezigheid van vocht. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Door o.a. een operatie, bestralingstherapie of een ongeval kunnen de lymfevaten beschadigd raken waardoor zij het lymfevocht niet meer goed af kunnen voeren. Dan hoopt het vocht zich op in een lichaamsdeel waardoor zwelling ontstaat. Oedeem kan op het aangetaste lichaamsdeel voor meerdere klachten zorgen: knellen van kleding, moe, zeurend en/of zwaar gevoel, kloppend/bonkend gevoel, vermindering van bewegelijkheid, vermindering van spierkracht en soms ook pijn. In het begin zijn de klachten in de ochtend meestal minder erg (of zelfs afwezig) dan in de avond. Oedeem kan niet worden genezen. De klachten kunnen door behandeling wel verminderen en er kan worden voorkomen dat de klachten erger worden.   

 

Heb jij een cosmetische ingreep gehad? Dan is manuele lymfedrainage na een cosmetische ingreep wellicht iets voor jou.

Er zijn verschillende technieken die tijdens manuele lymfedrainage (MLD) gebruikt kunnen worden. Lymfevocht is stroperig van structuur en dus niet makkelijk verplaatsbaar. MLD wordt daarom altijd op een trage manier uitgevoerd. Een zachte, oppervlakkige en circulaire handgreep wordt ingezet om rek op de huid te geven. Door de oppervlakkige rek worden de kleine lymfevaatjes in de huid gestimuleerd om lymfevocht op te nemen. Als er te veel vocht in de huid zit wordt de huid te stug om rek te geven. Er wordt dan een ‘stuwende techniek’ gebruikt. Het lymfevocht wordt middels een trage duwende handgreep steeds hoger richting het hart verplaatst. Hoe hoger het vocht komt, hoe makkelijker voor het lichaam het wordt om het vocht af te voeren.  

In een laat stadium kan het lymfevocht verkleven in het weefsel. De eiwitten in het lymfevocht zetten zich dan vast in het weefsel waardoor een soort littekenweefsel ontstaat. In dit stadium kan de zwelling niet meer geheel worden gereduceerd. Wel kan het weefsel worden versoepeld en de circulatie worden verbeterd zodat de kans op wonden en infecties afneemt en de bewegelijkheid toeneemt. In dit stadium wordt naast MLD vaak ook manuele littekentherapie toegepast.  

MLD bij oedeempatiënten vormt een onderdeel van integrale oedeemtherapie. Het zorgt voor snellere afname van de zwelling en is effectief bij symptomen als zeurend of pijnlijk gevoel en verminderde mobiliteit. Enkel het toepassen van MLD kan het oedeem helaas in de meeste gevallen niet verminderen of voorkomen dat de klachten erger worden. MLD is een ondersteunende behandeling van oedeemtherapie middels compressie. Compressie is noodzakelijk om het oedeem uit het weefsel te houden en te voorkomen dat de klachten toenemen.  

Als er sprake is van een door een arts vastgestelde medische indicatie voor oedeemtherapie komt behandeling voor vergoeding in aanmerking. Hierbij dient de meest recente richtlijn lymfoedeem te worden gehanteerd.

De zorgverzekering vergoedt de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering voor oedeemtherapie/fysiotherapie. Indien er sprake is van een chronische indicatie worden de behandelingen na de 20ste behandeling vergoed via de basisverzekering. Indien de aanvullende verzekering niet toereikend is voor de eerste 20 behandelingen zullen deze geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening zijn.  De voorwaarden zijn terug te vinden in de polis van de zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt meestal een verwijzing van huisarts of specialist gevraagd.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Onze huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

 

Het tarief voor oedeemtherapie wordt vastgesteld door de zorgverzekering. Wij kunnen u tijdens een eerste consult informeren over het voor u geldende tarief.   

Manuele lymfedrainage 30 min niet vergoede zorg  |  € 59

 

Galerij