Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Bij lymfoedeem is er sprake van een abnormale vocht- en eiwitophoping in de huid en onderliggende weefsels ten gevolge van een stoornis in het lymfestelsel. De aandoening is chronisch en progressief. Dit betekent dat de klachten geleidelijk toenemen wanneer er geen maatregelen getroffen worden. Lymfoedeem kent diverse oorzaken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primair en secundair lymfoedeem:

Primair lymfoedeem
Primair lymfoedeem is een aangeboren aandoening, waarbij minder lymfevaten aangelegd zijn of waarbij deze onvoldoende functioneren. Soms is dit al na de geboorte of in de kinderjaren zichtbaar, maar vaak treden de klachten pas op tussen 18-35 jaar of zelfs later. In veel gevallen uit het lymfoedeem zich dan na een (mild) trauma.

Secundair lymfoedeem
Secundair lymfoedeem ontstaat ten gevolge van een beschadiging of obstructie van de lymfevaten en/of lymfeknopen. De oorzaak kan liggen in een medische behandeling (bijv. bij kanker), operatie, trauma of een doorgemaakte (erysipelas) infectie. Ook een onbehandeld chronisch veneus oedeem kan op ten den duur leiden tot secundair lymfoedeem.

Klachten

Symptomen die bij lymfoedeem kunnen ontstaan:

  • zwelling
  • pijn
  • tintelingen
  • huidveranderingen (o.a. verhoorning, wratvorming, fibrose of vervetting)
  • verminderde mobiliteit
  • zwaar gevoel

 

 

In de Landelijke Richtlijn Lymfoedeem is vastgelegd dat het doorlopen van specifieke behandelfasen het meest doeltreffende behandeltraject vormt. Huidtherapie Limburg handelt conform deze richtlijn en wijkt af indien noodzakelijk en met goede onderbouwing. Wij bieden een breed scala aan behandelmethodes en ondersteunende apparatuur waarmee de oedeemklachten verminderd of verholpen kunnen worden. De huidtherapeut zal tijdens een intakegesprek, samen met u de meest optimale behandelcombinatie bespreken.

Initiële behandelfase
In de eerste fase zal er gedurende 4 tot 16 weken intensief behandeld worden (2-3 maal per week). De huidtherapeut zal middels metingen evalueren of de klachten afnemen en wanneer het eindresultaat is behaald.

Overgangsfase
In de tweede fase ligt de focus op zelfmanagement, oftewel hoe u zelf uw klachten zo goed mogelijk stabiel kunt houden zonder afhankelijk te zijn van therapie. De huidtherapeut bouwt de behandelfrequentie af op geleide van klachten en geeft u advies over zelfmanagement.

Onderhoudsfase
Wanneer het eindresultaat is behaald, zal 2 tot 4 x per jaar een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de klachten stabiel blijven. Bij verergering kunt u samen met de huidtherapeut besluiten om opnieuw een behandeltraject te starten.

Compressietherapie is de enige therapie die effectief zwelling kan reduceren, voorkomen en stabiliseren. Er zal daarom altijd met u gezocht worden naar een geschikt compressiehulpmiddel.

Als uw arts u heeft doorverwezen komt oedeemtherapie mogelijk voor vergoeding in aanmerking door uw zorgverzekeraar. Hierbij dient de meest recente richtlijn lymfoedeem te worden gehanteerd.

Uw zorgverzekering vergoedt de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering voor oedeemtherapie/fysiotherapie. Indien er sprake is van een chronische indicatie worden de behandelingen na de 20ste behandeling vergoed via de basisverzekering. Indien uw aanvullende verzekering niet toereikend is voor de eerste 20 behandelingen zullen deze geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening zijn.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt meestal een verwijzing van huisarts of specialist gevraagd.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Onze huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Het tarief voor oedeemtherapie wordt vastgesteld door de zorgverzekering. Wij kunnen je tijdens een eerste consult informeren over het voor jou geldende tarief.   

Manuele lymfedrainage 30 minuten niet vergoede zorg |   € 59