Wondzorg

Wondverzorging

De gezonde huid wordt gevoed door voedingsstoffen- en zuurstofrijk bloed vanuit kleine bloedvaatjes. Afvalstoffen en zuurstofarm bloed worden worden continue afgevoerd. Wanneer deze circulatie uit balans raakt door een verminderde doorbloeding ontstaat er een toxisch milieu in de huid. Er zijn dan onvoldoende voedingsstoffen en te veel afvalstoffen aanwezig in de weefsels. Daarnaast is de aanvoer van zuurstofrijk bloed en de afvoer van zuurstofarm bloed ontoereikend. Hierdoor sterven cellen af en ontstaat er een wond.

Huidtherapie Limburg richt zich vooral op de behandeling van een ulcus cruris, oftewel een open been. Daarnaast zijn wij kundig in de behandeling van wonden na chirurgische ingrepen en radiotherapie. Vaak is er naast de aanwezige wond(en) ook sprake van vochtophoping: oedeem. Onze huidtherapeuten zijn opgeleid om deze combinatie effectief aan te pakken.

Adequate compressietherapie in combinatie met de juiste wondzorg is de sleutel tot een voorspoedige wondgenezing. Compressietherapie leidt tot vermindering van druk in de bloedvaten, vermindering van oedeem en daardoor een verbetering van de doorbloeding van de huid.
In sommige gevallen maken we ook gebruikt van manuele lymfedrainage, pneumatische compressietherapie of deep oscillation om de wondgenezing te bevorderen.

Allereerst is het belangrijk dat goed de aard van de wond in kaart wordt gebracht. Hoe de wondzorg wordt ingevuld en hoe intensief er wordt behandeld is afhankelijk van het type wond. Voordat wondgenezing kan plaatsvinden, moet een wond schoon zijn. Dit doet de huidtherapeut door middel van het verwijderen van eventuele korstjes of geel beslag. Tevens worden er wondmiddelen ingezet die gezonde genezing stimuleren.

In veel gevallen worden combinatiebehandelingen toegepast om een wond succesvol te doen genezen.

Manuele lymfedrainage
Zo kan manuele lymfedrainage (oedeemtherapie) op twee wijzen worden ingezet. Enerzijds om bij een open wond als wondtoilet te kunnen dienen en anderzijds bij een gesloten wond om juist de afvalstoffen van de wond af te draineren.

Intermitterende pneumatische compressietherapie (IPC)
Door middel van IPC wordt druk gegeven op het been of de arm van buitenaf. Aan het compressie-apparaat zitten manchetten voor de arm of het been. In verschillende programma’s kan deze manchet worden opgeblazen en weer leeglopen. Door deze afwisselende bewegingen op de huid wordt de doorbloeding gestimuleerd wat positief werkt voor een effectieve wondgenezing.

Compressietherapie
In de meeste gevallen wordt compressietherapie ingezet door middel van zwachtels. Adequate compressietherapie in combinatie met de juiste wondzorg is de sleutel tot een voorspoedige wondgenezing. Compressietherapie leidt tot vermindering van druk in de bloedvaten, vermindering van oedeem (vocht) en daardoor een verbetering van de doorbloeding van de huid. Dit zorgt voor een gestimuleerde wondheling.

Therapeutische Elastische Kousen (TEK)
Wanneer er sprake is van een open been raden wij aan om na genezing van de wond een therapeutische elastische kous te dragen. Deze vorm van druk op het been stimuleert de doorbloeding, waardoor oedeem wordt voorkomen en daarmee ook nieuwe wonden. Het is dan ook belangrijk om deze kousen iedere dag (overdag) te dragen.

Als er sprake is van een door een arts vastgestelde medische indicatie voor wondzorg en oedeemtherapie komt behandeling voor vergoeding in aanmerking. Hierbij dient de meest recente richtlijn lymfoedeem te worden gehanteerd.

De zorgverzekering vergoedt de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering voor oedeemtherapie/fysiotherapie. Indien er sprake is van een chronische indicatie worden de behandelingen na de 20ste behandeling vergoed via de basisverzekering. Indien de aanvullende verzekering niet toereikend is voor de eerste 20 behandelingen zullen deze geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening zijn.  De voorwaarden zijn terug te vinden in de polis van de zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt meestal een verwijzing van huisarts of specialist gevraagd.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Onze huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

 

Het tarief voor wondzorg wordt vastgesteld door uw zorgverzekering. Wij kunnen u tijdens een eerste consult informeren over het voor u geldende tarief.